عاشق راهنمای برند هستم. خواندن راهنمای طراحی و چگونه استفاده کردن یک برند علاوه بر اینکه خط مشی یک برند را برایم مشخص می‌کند به من نشان می‌دهد که داستانی پشت این شخصیت است. اینکه به روی کاغذ بودنش چگونه است، روی نمایشگرها چطور و حتی روی لباس و ماشین چطور می‌نشیند.

بیشتر راهنماهای برندها اصول یکسانی را دنبال می‌کنند. در همه‌ی آن‌ها تعریف لوگو و لوگوتایپ، رنگ‌بندی، ساختار استفاده و مثال‌هایی از آن‌ها آمده‌است. به نظرم هر برندی باید در وب‌سایت خود چنین بخشی را ایجاد کند گرچه نمونه‌های کمی از این سایت‌‌ها وجود دارند ولی همین اندک مثال‌ها نیز دیدنشان لذت‌بخش است:

WhatsApp

Facebook

Press kit وب‌سایت Atbox

Uber

LinkedIn